Úvodní obrázek


          Ing. Karel Souček  
          Janáčkova 102, Tišnov
          tel: 549 410 283
          geosoucek@geosoucek.cz


Nabízené služby

  • Vytyčování hranic pozemků

  • Takhle vypadá protokol o vytyčení hranice pozemku

    Protokol o vytyčení hranice pozemku

    Vytyčování hranic pozemků je zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačuje poloha lomových bodů hranic pozemku podle jejich zobrazení v katastrální mapě. Pro určení hranice se používají veškeré dostupné podklady z dokumentace katastrálního úřadu (KÚ). Před vlastním vytyčením je nutno zaměrit stávající situaci v terénu. Následně se v kanceláři vyhodnotí zaměření z terénu a porovná se s podklady z KÚ. Venku se pak hranice vytyčí a označí hraničními znaky. S výsledkem vytyčení musí být seznámeni všichni sousední vlastníci, respektive musí jim být seznámení umožneno. Na závěr se vyhotoví dokumentace o vytyčení hranic, která obsahuje náčrt a protokol o vytyčení. Ta se zakládá na příslušném KÚ. Vytyčená hranice pozemku je platnou hranicí podle KN. Vytyčením hranic se nemění právní vztahy k nemovitostem. Případný spor vlastníků o hranici může rešit pouze soud.

© 2022 Geodetická kancelář - Ing. Karel Souček