Úvodní obrázek


          Ing. Karel Souček  
          Janáčkova 102, Tišnov
          tel: 549 410 283
          geosoucek@geosoucek.cz


Reference

Prováděli jsme geodetické práce u těchto projektů:

  • Komplexní pozemkové úpravy Malhostovice
  • Malhostovice
  • Komplexní pozemkové úpravy Lažánky
  • Polní cesta Skalička
  • Polní cesta Nuzířov
  • Bytová výstavba Tišnov v lokalitě Hony za Kukýrnou
  • Hony za Kukyrnou   Hony za Kukyrnou
  • Podklady pro projekty kanalizace Drásov
  • Podklady pro projekty kanalizace Hradčany
  • Podklady pro projekty kanalizace Deblín

Ročně vyhotovíme více než 400 zakázek pro drobné odběratele. Jedná se o geometrické plány různého druhu (geometrické plány staveb pro kolaudaci, pro oddělení pozemku, pro vyznačení věcného břemene), vytyčení vlastnické hranice pozemku a zaměření výškopisu a polohopisu pro projekty staveb a zaměření skutečného provedení.
© 2022 Geodetická kancelář - Ing. Karel Souček