Úvodní obrázek


          Ing. Karel Souček  
          Janáčkova 102, Tišnov
          tel: 549 410 283
          geosoucek@geosoucek.cz


Ceník geodetických prací

Vytýčení vlastnické hranice

   Cena za vytýčení do 150 m hranice 6.800,- Kč
   Cena za obnovení 100 m hranice 2.400,- Kč
    Při vytýčení vlastnických hranic a současném vyhotovení geometrického plánu                                                      
    na oddělení pozemku je sleva na vytýčení - 25 %
 

Geometrický plán (GP)

   GP na zaměření stavby
   - garáž, přístavba, chata, rod. dům, hospodářská budova od 4.500,- Kč
   (Při současném oddělení pozemku (v jednom GP) se cena snižuje o 25 %)
   GP na oddělení pozemku od 5.900,- Kč
   GP pro vyznačení věcného břemene od 4.700,- Kč

Vytýčení stavby do terénu

   Polohové vytýčení podle schváleného projektu od 3.000,- Kč
 

Plošné zaměření polohopisu a výškopisu

   Plošné zaměření polohopisu a výškopisu - podklady pro projekt od 4.050,- Kč
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH

!!! V případě rozsáhlejší zakázky výrazné slevy !!!
© 2020 Geodetická kancelář - Ing. Karel Souček